Ontleden

Je moet de persoonsvorm, het onderwerp, meewerkend vwp en lijdend vwp kunnen vinden. Alsmede het naamwoordelijk deel van het gezegde. Tevens moet je weten dat een tijdsbepaling zonder voorzetsel, de vierde naamval krijgt.

 

Hoe vind je de persoonsvorm?

Zet de zin in een andere tijd. Het woord dat verandert is de persoonsvorm. Ik loop op straat. Ik liep op straat.

Of maak de zin vragend. Loop ik op straat? Het eerste woord is de persoonsvorm.

Of zet de zin in het enkelvoud of meervoud. Ik loop op straat. Wij lopen op straat. Het werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm.

 

Hoe vind je het onderwerp?

Stel de volgende vraag: wie of wat + persoonsvorm. Ik loop op straat. Wie loopt op straat? Het antwoord is: ik. Ik is het onderwerp.

 

Hoe vind je het lijdend voorwerp?

Stel de volgende vraag: wie of wat +persoonsvorm +onderwerp. Ik geef hem een boek. Wat geef ik hem? Antwoord een boek=lijdend voorwerp.

 

Hoe vind je het meewerkend voorwerp?

Als je in de zin ongestraft de woorden aan of voor kunt plaatsen dan wel weghalen. Ik geef aan hem een boek. Dit is hetzelfde als: Ik geef  hem een boek. Hem is het meewerkend voorwerp.

 

Wat is een tijdsbepaling zonder voorzetsel?

Ieder uiting van tijd zonder voorzetsel. Bijvoorbeeld: iedere zaterdag, elke zomer.

 

Wat is het naamwoordelijk deel van het gezegde?

Eerst ontleed je de zin. Vergelijk dan onderwerp en lijdend voorwerp. Gaat het over dezelfde persoon of hetzelfde ding? Dan is het lijdend voorwerp geen lijdend voorwerp maar een naamwoordelijk deel van het gezegde. Bijvoorbeeld: Ik ben de beste scholier. Het onderwerp (ik) en het lijdend voorwerp (de beste scholier) zijn gelijk aan elkaar. Het lijdend voorwerp is in dit geval een naamwoordelijk deel van het gezegde. Mijn kat is het liefste dier. Onderwerp is kat, het liefste dier is naamwoordelijk deel van het gezegde. Het naamwoordelijk deel van het gezegde is hetzelfde als het onderwerp, maar dan in andere woorden. Je kunt het onderwerp en het naamwoordelijk deel van het gezegde van plaats laten verwisselen zonder dat de betekenis verandert.

 

Oefenen???

 

Advertenties