DERDE OF VIERDE NAAMVAL

Voorzetsels met de derde of de vierde naamval.

voorzetsel betekenis voorbeeldzin MERK OP!
an aan / naar/bij Er ging ans Fenster.

Er stand am Fenster.

ans / am
auf op / naar Sie setzte sich auf den Stuhl.

Sie saß auf dem Stuhl.

den / dem
hinter achter Er fuhr den Wagen hinter das Haus.

Der Wagen steht hinter dem Haus.

das / dem
neben naast Sie stellte sich neben mich.

Sie stand neben mir.

mich / mir
in in / naar Er legte sich ins Bett.

Er lag im Bett.

ins / im
über over / boven Sie hängte das Bild über die Couch.

Das Bild hängt über der Couch.

die / der
unter onder Er kroch unter den Tisch.

Er saß unter dem Tisch.

den / dem
vor voor Sie fuhr den Wagen vor den Eingang.

Der Wagen steht vor dem Eingang.

den / dem
zwischen tussen Ich setzte mich zwischen meine Freunde.

Ich saß zwischen meinen Freunden.

meine / meinen

Uitleg.

Zoals je merkt hebben deze voorzetsels soms de derde naamval en soms de vierde naamval.

Als je kunt vragen: Waar? Dan krijg je de derde naamval.

Voorbeeld: Das Buch liegt auf dem Schrank. Waar ligt het boek? Op de kast. Dus de derde naamval.

Als je kunt vragen: Waarheen? Dan krijg je de vierde naamval.

Voorbeeld: Ich lege das Buch auf den Schrank. Waar leg ik het boek neer? Op de kast. Dus de vierde naamval.

LET OP! Het doet er niet toe of het neerleggen van het boek nu gebeurt of in het verleden. Zolang er sprake is van een beweging, krijg je de vierde naamval.

Er fuhr in der Stadt herum. / Er fuhr in die Stadt hinein. Hier is beide sprake van beweging, maar je kunt vragen: Waar rijdt hij? Antwoord: in de stad, dus in der Stadt. Wees hier op bedacht.

Wanneer de hoofdregel niet opgaat en de vragen Waar? en Waarheen? onzinnig zijn, dan hebben auf en über de vierde naamval en de rest de derde naamval.

Ik wacht op de bus. Je kunt vragen: Waar wacht je? Antwoord op de bus. Maar zit je daadwerkelijk bovenop de bus? Nee, ich warte auf den Bus en niet auf dem Bus.

 

ANDER EZELSBRUGGETJE. dezelfde situatie? derde naamval. veranderende situatie? vierde naamval.

 

Oefenen!

Advertenties